PISSN 2146-4693
EISSN 2458-9330
Editörler

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 

Sahibi

Dicle Üniversitesi Adına

Rektör Prof. Dr. Talip GÜL


Editörler

Doç. Dr. Mehmet YILDIRIM

Prof. Dr. Z. Fuat TOPRAK

Prof. Dr. Akın BAYSAL


Yardımcı Editörler

Prof. Dr. Sema BAŞBAĞ

Prof. Dr. Tuba BİÇER

Doç. Dr. Özlem TONÇER

Doç. Dr. Ahmet BAYRAM

Prof. Dr. Feyyaz DURAP

Prof. Dr. Murat AYDEMİR

Doç. Dr. Yusuf Selim OCAK

Prof. Dr. Zekai ŞEN

Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ

Prof. Dr. Alper İLKİ

Prof. Dr. Ahmet DEMİR

Doç. Dr. Recep KARAKAŞ

Doç. Dr. Cezmi KAYAN

 

 
 
 
 

 

Yayın Kurulu

Dr. Ferhat ÇIRA

Dr. Sümeyra Cevheroğlu ÇIRA

Arş. Gör. Önder ALBAYRAK